Korisnički listići

Sadržaj

Pristup popisu korisničkih listića

Nakon što si prijavio na web stranicu, možeš pristupiti svom popisu listića. Popisu pristupaš tako da u korisničkom izborniku klikneš na link Listići.

Link Moji listići

Na ekranu će biti prikazan popis listića koje si sastavio i uplatio na webu ili su pripremljeni za uplatu u poslovnici.

Listići

Popis listića se sastoji od tri dijela:

 1. Filtriranje listića - prikaz listića u odnosu na period, tip i statusu
 2. Zaglavlje tablice - popis imena stupaca
 3. Popis listića - svi listići koji zadovoljavaju uvjete filtera

Ikone listića

Na lijevoj strani svakog retka nalazi se ikona koja ti govori koji je trenutni status tvojeg listića. Postoje slijedeće ikone:

 • Ikona listića na kojem postoje događaji koju su trenutno u tijeku – na listiću postoje događaji koju su trenutno u tijeku
 • Ikona listića koji je gubitan – listić je gubitan
 • Ikona listića na kojem nema događaja u tijeku – na listiću nema događaja u tijeku
 • Ikona listića spremljenog za uplatu u poslovnici – listić spremljen za uplatu u poslovnici
 • Ikona listića koji je dobitan – listić je dobitan
 • Ikona listića na kojem trenutno nema događaja u tijeku - moguća prijevremena isplata – na listiću trenutno nema događaja u tijeku – moguća prijevremena isplata (moguć prijevremeni otkup listića)

Filtriranje popisa listića

Filter popisa listića

Neposredno iznad zaglavlja popisa listića nalaze se tri različita padajuća menija.

Pomoću njih je moguće filtirati listiće u odnosu na:

 • status listića - dobitni, gubitni, itd.
 • period - svi listići koji su uplaćeni u određenom vremenskom periodu (danas, zadnjih 7 dana, 5. mjesec, itd.)
 • tip - tip listića (loto, live, sport)

Na desnoj strani nalazi se ikona s kojom možeš uključivati i isključivati zvučne efekte.

Ikona za zvučne efekte

Prikaz detalja listića

Na desnoj strani retka se nalazi tipka za prikaz detalja listića:

Ikonica za prikaz detalja listića

Klikom na navedenu tipku biti će prikazani detalji listića:

Detalji listića

Detalji listića su podijeljeni u kartice:

 • Događaji - prikaz detalja pojedine stavke listića
 • Kombinacije - informacije sistemskog listića
 • Detalji - sve informacije o listiću (broj listića, uplata, dobitak, itd.)

Na zaglavlju nalaze se ikone putem kojih možeš pristupiti dodatnim opcijama listića:

 • Pomoćpomoć – otvara stranicu pomoći vezanu uz pregled odigranih listića
 • Ispis - ispis – ispisivanje listića na pisaču
 • Skrivanje listićaskrivanje listića – nakon što klikneš na ovu ikonu i potvrdi klikom na “U redu”, listić će biti uklonjen iz prikaza. Možeš ga pronaći u popisu skrivenih listića.
 • Otkup listićaotkup listića – podnošenje zahtjeva za otkupom listića (pojavljuje se samo ako je otkup moguć)

Događaji

Klikom na karticu DOGAĐAJI prikazati će ti se sve stavke listića i informacije o njima.

Detalji listića

Jedan dogadja

Svaki redak opisuje pojedinu stavku listića odnosno događaj te se sastoji od:

 1. status događaja
 2. datum i vrijeme uplate
 3. oznaka stavke u sistemu
 4. ime događaja
 5. tip klađenja
 6. rezultat
 7. tip
 8. koeficijent

Statusi događaja:

 • Događaj je završio kao gubitni – događaj je završio kao gubitni
 • Događaj je završio kao dobitni – događaj je završio kao dobitni
 • Događaj je označen kao kvota 1 – događaj je označen kao kvota 1 (K1)
 • Događaj još nije započeo – događaj još nije započeo
 • Događaj je u tijeku – događaj je u tijeku

Osim ikone, ishod događaja se dodatno označava promjenom pozadine retka, pa tako vrijedi slijedeća shema boja:

 • plava - događaj još nije započeo ili je u tijeku
 • zelena - događaj je dobitan
 • žuta - događaj je označen kao kvota 1 (K1)
 • crvena - događaj je gubitni

Kombinacije

Klikom na karticu KOMBINACIJE biti će prikazane detaljne informacije o sistemima listića. Tablica sadrži informacije kao što su ime sistema, uplata, uplata po kombinaciji, itd. za svaki pojedini sistem listića.

Kombinacije

Detalji

Klikom na karticu DETALJI biti će prikazani sve informacije o listiću. Ovdje možeš vidjeti osnovne informacije o listiću, kao što je broj listića i njegov trenutni status. Također i dodatne informacije npr. poslovnica u kojoj je listić uplaćen, tip igre, ulog te detaljno razrađen izračun potencijalnoga dobitka.

Detalji