Provjera listića uživo

Na našoj web stranici ne samo što možeš provjeriti je li tvoj listić dobitan, već možeš i uživo pratiti sve događaje koji se na njemu nalaze. Klikom na karticu “PROVJERA LISTIĆA” (označena crveno), otvara se prozor za praćenje listića uživo.

No prije no što te upoznamo sa ovom zanimljivom i uzbudljivom temom, želimo te upozoriti na nekoliko poglavlja koja sadrže srodne teme:

Sadržaj

Otvaranje prozora za provjeru listića uživo

Klikom na dio koji se nalazi u središnjem stupcu naslovnice naše web stranice, otvara se prozor za praćenje listića uživo, kao što je prikazano:

Naslovnica s linkom za provjeru listića uživo u desnom stupcu

Prozor za provjeru listića uživo

Dijelovi prozora

Pogledajmo za početak od kojih dijelova se prozor za praćenje listića uživo sastoji:

 1. Uključivanje/Isključivanje forme za dodavanje listića na popis praćenja
 2. Uključivanje/isključivanje zvučnih efekata
 3. Forma za dodavanje listića na popis praćenja
 4. Popis praćenih listića

Dijelovi prozora

U popisu praćenih listića svaki redak čine slijedeći dijelovi:

 1. Ikona koja označava trenutni status listića
 2. Broj listića
 3. Prikaz detalja listića
 4. Brisanje listića s popisa praćenja

Redak

Značenje ikona

Svaki listić u popisu je označen i posebnom ikonom, koja ti govori o njegovom trenutnom statusu:

 • Ikona listića na kojem postoje događaji koju su trenutno u tijeku – na listiću postoje događaji koju su trenutno u tijeku
 • Ikona listića koji je gubitan – listić je gubitan
 • Ikona listića na kojem nema događaja u tijeku – na listiću nema događaja u tijeku
 • Ikona listića spremljenog za uplatu u poslovnici – listić spremljen za uplatu u poslovnici
 • Ikona listića koji je dobitan – listić je dobitan
 • Ikona listića na kojem trenutno nema događaja u tijeku - moguća prijevremena isplata – na listiću trenutno nema događaja u tijeku – moguća prijevremena isplata (moguć prijevremeni otkup listića)

Dodavanje listića

Listić možeš dodati u popis za praćenje pomoću formulara. Ukoliko je on skriven tada je potrebno ga otkriti klikom na tipu sa znakom plusa u gornjem desnom dijelu prozora.

Tipka s plusom za dodavanje

U formular koji će se pojaviti iznad popisa listića upišeš broj i kôd listića, te pritisneš tipku “Dodaj”. Listić je dodan na popis.

Dodavanje listića

Obavjesti o promjenama

Okvir za praćenje listića uživo je stalno spojen na našu centralu od koje dobiva obavjesti o svim promjenama koje su se na listiću dogodile. Svaki puta kada se dogodi promjena ispod retka listića pojavi se obavijest u kojoj piše do kakve promjene je došlo. Ako su uključeni zvučni efekti, čut ćeš i kratak zvučni signal koji prati promjenu.

Obavjesti o promjenama

Popis promjena o kojima ćeš biti obaviješteni obuhvaća:

 • početak i kraj nekog događaja
 • promjene trenutnog rezultata nekog od događaja
 • promjene statusa listića (dobitni, gubitni, isplaćen, itd..)
 • mogućnost za prijevremenu isplatu

Uklanjanje listića

Listić uklanjaš sa popisa tako da klikneš na “x” tipku na desnom kraju retka listića:

Uklanjanje listića

Prikaz detalja listića

Prikaz detalja za neki listić iz popisa možeš dobiti ako pritisneš na tipku sa strelicom prema dolje.

Detaljan prikaz

Detaljan prikaz