Uplata listića

Vjerujemo da si do sada ovladao izradom svih vrsta listića, što znači da je došlo vrijeme da naučiš kako listić možeš uplatiti. Kako bi uplata web listića uopće bila moguća, moraš prije svega biti član Premier Kluba, te biti registrirani na našoj web stranici. Prije no što počneš sastavljati listić koji misliš uplatiti prijavi se koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

No prije nego ti do najsitnijih detalja objasnimo kako se uplaćuje listić, dopusti da ti ukažemo na poglavlja koja se bave srodnim tema:

Postupak uplate listića

Nakon što si izradili listić i želiš ga uplatiti, klikni na tipku “Uplati”, kako je prikazano slikom:

Uplata listića

Kada klikneš na tipku “Uplati”, listić će biti označen kao uplaćen, te će biti spremljen u popis vaših listića. Istovremeno iznos raspoloživih sredstava na tvojem računu će biti umanjen za uplaćeni iznos.

Uplaćeni listić

Uplata listića u poslovnici

Može se dogoditi da listić ne želiš uplatiti na webu, već ga želiš uplatiti u poslovnici. U tom slučaju nemojte kliknuti na tipku “Uplati”, već klikni na tipku “Poslovnica”:

Uplata listića u poslovnici

Listić će odmah biti pripremljen za uplatu u poslovnici i moći ćeš ga pronaći u popisu svojih listića.

Listić pripremljen za uplatu u poslovnici

Moji listići

Listiće pripremljene za uplatu u poslovnici možeš razlikovati od listića uplaćenih na webu po tome što ispred broja imaju oznaku www.