Sportsko klađenje - Izrada sistemskog listića

Ovo poglavlje u kratkim crtama prolazi kroz postupak izrade sistemskog listića za sportsko klađenje.

No prije no što kreneš poručavati ovu interesnatnu temu, dopusti da te upozorimo na druga poglavlja koja se također bave izradom listića:

Sadržaj

Dodavanje događaja na listić

Izrada ove vrste listića je u svojem početnom dijelu identična izradi običnog listića za sportsko klađenje: događaje na listić dodaješ tako da u ponudi klikneš na željeni koeficijent:

Dodavanje događaja

Ćelija koeficijenta će promjeniti boju, što će ti signalizirati da je dodan na listić.

Događaj

Nove događaje možeš dodavati na listić u svakoj fazi njegove izrade. Listić postaje finalan tek kada pritisneš na tipku “Uplati” ili “Poslovnica”, s obzirom da tada biva poslan u našu centralu.

Uklanjanje događaja sa listića

Događaj možeš ukloniti na dva načina:

  • tako da na listiću klikneš na “x” koji će se pojaviti desno od imena događaja kad iznad imena događaja staviš kursor miša
  • tako da ponovo klikneš na isti koeficijent u ponudi

Događaj

Odabir sistemskih događaja

Nakon što smo na listić dodali nekoliko događaja, neke od njih možemo označiti kao sistemske. To radimo tako da postavimo kvačicu lijevo od imena događaja (kliknemo na kvadratić lijevo od naziva događaja):

Sistemski listić

Događaj koji smo upravo označili kao sistemski će promijeniti boju pozadine iz plavičaste u zelenu. Isto će se dogoditi sa koeficijentom u ponudi: zelene ćelije će označavati sistemske koeficijente:

Sistemski koeficijenti u ponudi

Čak i nakon što smo neke događaje na listiću označili kao sistemske, i dalje možemo na listić dodavati nove događaje.

Odabir grupa kombinacija

Nakon što smo barem dva događaja na listiću označili kao sistemske, ispod popisa događaja će se pojaviti tabela sa grupama kombinacija. Da bi sistemski listić bio potpun moramo iz tog popisa izabrati barem jednu od ponuđenih grupa. To radimo tako da kliknemo na kvadratić lijevo od imena grupe, tj. postavljanjem kvačice:

Sistemski listić

Odabravši grupu kombinacija desno od njenog imena se pojavljuju dvije rubrike za unos. U prvu možemo unijeti uplatu po jednoj kombinaciji grupe, a u drugu ukupnu uplatu za grupu kombinacija.

Sistemski listić

Ove dvije rubrike su povezane formulom, što znači da čim unesemo neku vrijednost u jednu rubriku vrijednost druge će biti automatski izračunata i popunjena. Isto vrijedi za rubriku u koju unosimo ukupnu uplatu za listić: vrijednost koju tu unesemo će biti raspoređena među svim odabranim grupama kombinacija.

Spremanje listića

Zadnji korak izrade sistemskog listića se ne razlikuje od ostalih vrsta listića. Klikneš dakle na tipku “Uplati” ili “Poslovnica”. Listić će biti poslan u našu centralu na obradu.

Sistemski listić

Ovime smo završili postupak izrade sistemskog listića za sportsko klađenje.

Izračun dobitka sistemskog listića

Postupak kojim se računa mogući dobitak sistemskog listića možeš pronaći ovdje: Izračun dobitka sistemskog listića