Loto klađenje - Izrada običnog listića

Izrada loto listića vrlo je slična izradi listića za sportsko klađenje, s tom razlikom da se na listić ne dodaju događaji već pojedinačne loptice jednog loto izvlačenja.

No za početak dopusti da te upoznamo i sa ostalim poglavljima koja se bave izradom listića:

Sadržaj

Dodavanje loptica na listić

Loptice se na listić dodaju tako da na njih klikneš u ponudi. Sve loptice koje se nalaze na listiću su označene plavom bojom.

Loto loptice

Uklanjanje loptica sa listića

Lopticu sa listića možeš ukloniti na dva načina:

  1. tako da na samom listiću klikneš na lopticu
  2. tako da u ponudi ponovo klikneš na tu istu lopticu

Loto listić - uklanjanje loptice

Loto ponuda - uklanjanje loptice

Unos uplate

Nakon što si zadovoljan sa lopticama koje si dodao na listić, u sažetak listića u odgovarajući rubriku unosimo iznos uplate na koju se želiš kladiti.

Loto listić - unos uplate

Spremanje listića

Na kraju, kada si zadovoljan sa sastavljenim listićem, klikni na tipku “Uplati” ili “Poslovnica”, što će pokrenuti slanje listića u našu centralu.

Loto listić - spremanje

Ovime smo završili postupak izrade sistemskog listića za sportsko klađenje. Ako te interesira kako listić ispisati ili kako ga uplatiti, to možeš pronaći u zasebnim poglavljima: