Dijelovi listića

U ovom poglavlju ćemo te upoznati s dijelovima listića.

No prije toga, želimo te upozoriti na druga poglavlja koja se bave sličnim temama:

Sadržaj

Dijelovi za izradu listića

Ne sumnjamo da si već i sam ovladao izradom listića, te si ovdje kako bi utvrdili gradivo i još bolje ga upoznao. Kao što znaš, listić se nalazi uz desni rub naše web stranice i sastoji se od slijedećih dijelova:

 1. kvačica za pretvaranje svih parova u sistemske
 2. popis događaja i koeficijenata
 3. popis grupa kombinacija za sistemske listića
 4. sažetak listića
 5. tipke za spremanje i brisanje listića

Dijelovi listića

U poglavljima koja slijede opisat ćemo svaki od navedenih dijelova listića.

Čarobnjak za izradu listića

Dodavanje parova na listić možeš prepustiti našem čarobnjaku koji će umjesto tebe pretražiti ponudu i na listić automatski dodati željeni broj parova.

Čarobnjak za izradu listića

Kakav listić želiš da ti čarobnjak sastavi određuješ pomoću slijedećih kontrola:

 • horizontalni kliznik – pomicanjem značke lijevo-desno biraš koliko događaja želiš da ti čarobnjak doda na listić
 • kvačica “današnji listić” – ako postaviš ovu kvačicu, čarobnjak će na listić dodati samo događaje iz današnje ponude

Kada podesi kakav listić želiš, klikni na tipku sa žutom zvjezdicom

Popis događaja i koeficijenata

Središnji dio listića je zauzeo popis događaja i koeficijenata koje si dodao na listić. Svaki redak u popisu se sastoji od slijedećih dijelova:

Redak u popisu događaja i koeficijenata

 1. kvačica putem koje označavaš sistemske događaje
 2. ime događaja
 3. tipka “x” za uklanjanje događaja sa listića (pojavi se kad staviš kursor miša preko događaja)
 4. tip klađenja
 5. dan na koji se događaj održava
 6. tip na koji si se kladili
 7. koeficijent na koji si se kladili

Popis grupa kombinacija za sistemske listiće

Ovaj popis se pojavljuje samo ako izrađuješ sistemski listić. Popis sadrži grupe kombinacija među kojima odabereš one na koje se želiš kladiti. Svaki redak se sastoji od slijedećih dijelova:

Popis grupa kombinacija za sistemske listiće

 1. kvačica putem koje odabereš želiš se kladiti na prikazanu grupu ili ne
 2. ime grupe kombinacije – ime se sastoji od ukupnog broja događaja, broja događaja koji moraju biti dobitni da bi grupa kombinacija bila dobitna, te u zagradi ukupnog broja mogućih kombinacija
 3. uplata po jednoj kombinaciji
 4. uplata za cijelu grupu kombinacija

Vrijednosti obiju uplata možeš mijenjati po vlastitoj želji.

Sažetak listića

U sažetku listića su prikazani brojčani podaci kao što je ukupni koeficijent, porez, potencijalni dobitak. U njemu se nalazi i rubrika za unos iznosa koji želiš uplatiti. Popis podataka koji se prikazuju u sažetku listića se prilagođava tipu listića koji izrađuješ. Slijedeća slika prikazuje sažetak jednog listića:

Sažetak listića

Tipke za spremanje i brisanje listića

Na samom dnu listića se nalaze tri tipke. Tipka na kojoj piše “Poslovnica” služi za spremanje listića, tj. njegovo slanje u našu centralu. Desno od tipke “Poslovnica” nalazi se manja tipka za brisanje sadržaja trenutno prikazanog listića. Nju ćeš pritisnuti kada želiš krenuti iz početka sa izradom novog listića.

Tipke za spremanje i brisanje listića