Provjera listića uživo

Na našoj web stranici ne samo što možete provjeriti je li vaš listić dobitan, već možete i uživo pratiti sve događaje koji se na njemu nalaze. Klikom na dio koji se nalazi u desnom stupcu web stranice, otvara se prozor za praćenje listića uživo.

No prije no što vas upoznamo sa ovom zanimljivom i uzbudljivom temom, želimo vas upozoriti na nekoliko poglavlja koja sadrže srodne teme:

Sadržaj

Otvaranje prozora za provjeru listića uživo

Klikom na dio koji se nalazi u središnjem stupcu naslovnice naše web stranice, otvara se prozor za praćenje listića uživo, kao što je prikazano:

Naslovnica s linkom za provjeru listića uživo u desnom stupcu

Prozor za provjeru listića uživo

Dijelovi prozora

Pogledajmo za početak od kojih dijelova se prozor za praćenje listića uživo sastoji:

 1. popis praćenih listića
 2. tipka za dodavanje novog listića na popis
 3. tipka za uključivanje/isključivanje zvučnih efekata

Dijelovi prozora

U popisu praćenih listića svaki redak čine slijedeći dijelovi:

 1. ikona koja označava trenutni status listića
 2. broj listića
 3. uplaćeni iznos
 4. mogući dobitak
 5. opcijske tipke koje se pojave kad stavite kursor miša na redak

Redak

Redak s tipkama

Značenje ikona

Svaki listić u popisu je označen i posebnom ikonom, koja vam govori o njegovom trenutnom statusu:

 • Listić je na čekanju – listić je na čekanju, trenutno nema događaja u tijeku
 • Listić je na čekanju - moguć prijevremeni otkup – listić je na čekanju, trenutno nema događaja u tijeku – moguć prijevremeni otkup listića
 • Listić s događajima u tijeku – na listiću postoje događaji koji su trenutno u tijeku
 • Listić je dobitan – listić je dobitan
 • Listić je na čekanju – listić je isplaćen
 • Listić je gubitan – listić je gubitan

Dodavanje listića

Listić možete dodati u popis za provjeru tako da kliknete na tipku sa znakom plusa u desnom donjem dijelu prozora.

Tipka s plusom za dodavanje

U formular koji će se pojaviti iznad popisa listića upišete broj i kôd listića, te pritisnete tipku “Dodaj”. Listić je dodan na popis.

Dodavanje listića

Obavjesti o promjenama

Okvir za praćenje listića uživo je stalno spojen na našu centralu od koje dobiva obavjesti o svim promjenama koje su se na listiću dogodile. Svaki puta kada se dogodi promjena ispod retka listića pojavi se obavijest u kojoj piše do kakve promjene je došlo. Ako su uključeni zvučni efekti, čut ćete i kratak zvučni signal koji prati promjenu.

Obavjesti o promjenama

Popis promjena o kojima ćete biti obaviješteni obuhvaća:

 • početak i kraj nekog događaja
 • promjene trenutnog rezultata nekog od događaja
 • promjene statusa listića (kada postane dobitni, gubitni, isplaćen i slično
 • kada se ostvare uvjeti za prijevremenu isplatu

Uklanjanje listića

Listić uklanjate sa popisa tako da kliknete na “x” tipku na desnom kraju retka listića koja se pojavi kad preko retka postavite kursor miša:

Uklanjanje listića

Prikaz detalja listića

Prikaz detalja za neki listić iz popisa možete dobiti ako pritisnete na tipku sa strelicom prema dolje koja se pojavi na desnom kraju retka listića kad preko retka postavite kursor miša:

Tipka sa strelicom

Detaljan prikaz

Svaki puta kada se dogodi promjena na listiću, istog trena na vaš ekran stiže obavijest. Postoje dva načina na koja ćete biti upozoreni da se dogodila neka promjena:

 1. ispod zaglavlja listića pojavljuje se tekst na žutoj pozadini u kojem detaljno možete vidjeti što se dogodilo
 2. događaj koji je doživio promjenu biva obojan crvenom brojom, a istovremeno se u popisu izmjena tog događaja pojavljuje novi zapis

Obavjesti o promjenama