Upravljanje okvirima

U tekstu koji govori o našoj web stranici mogli ste otkriti da je ona organizirana u tri glavna stupca: lijevi, srednji i desni. U svakom od stupaca smješten je jedan ili više okvira specijaliziranih za neku zadaću (npr. meni ponude i rezultata, novosti, izrada listića i slično). Postoji nekoliko načina na koje možete upravljati okvirima, što je i tema ovog teksta.

Dijelovi okvira

Za početak pogledajmo od čega se jedan okvir sve sastoji:

 1. naslov okvira
 2. upravljačke ikone
 3. glavni sadržaj okvira

Premještanje okvira

Neki od okvira dopuštaju premještanje unutar i između stupaca. Okvire premještate tako da strelicom miša okvir “uhvatite” za njego naslov, te ga povučete na njegovu novu poziciju. Na ovaj način možete promijeniti poredak okvira unutar istog stupca ili ga možete premjestiti u sasvim drugi stupac.

Opcija premještanja unutar istog stupca je moguće kod svih okvira, dok samo neki okviri će vam dopustiti da ih premjestite u neki drugi stupca (npr. teletekst)

Osim što ih možete pomicati povlačenjem mišem, okvire je moguće premjestiti i pomoću ikona u zaglavlju okvira, o čemu će biti riječi više u poglavlju koje slijedi.

Upravljačke ikone

U desnom gornjem kutu svih okvira nalaze se upravljačke ikone, putem kojih možete vršiti određene radnje na modulima. Slijedi njihov popis:

 • – uklanjanje okvira
 • – minimiziranje okvira – okvir će biti smanjen samo na visinu zaglavlja
 • – vraćanje okvira iz minimiziranog u normalno stanje
 • – prikaz okvira preko cijelog ekrana
 • – pribadača – kada je uključena okviri u središnjem stupcu ne bivaju automatski uklonjeni svaki puta kada se aktivira novi
 • – premjesti okvir u desni stupac
 • – premjesti okvir u središnji stupac
 • – premjesti okvir u lijevi stupac
 • – ispis sadržaja okvira
 • – uključivanje i isključivanje zvučnih efekata
 • – izdvajanje okvira u zasebni prozor

Ovaj popis sadrži sve ikone koje se mogu pojaviti u zaglavlju nekog okvira. Međutim okviri najčešće imaju prikazano samo nekoliko od tih tipaka. Tako na primjer ikona za uključivanje zvučnih efekata se prikazuje samo kod okvira za praćenje listića uživo

Prikaz preko cijelog ekrana

Neki okviri kao što je npr. Teletekst, nude mogućnost prikaza okvira preko cijelog ekrana. Kad kliknete na ovu ikonu ( ), okvir će zauzeti cijelu površinu ekrana, pri čemu će biti sakriveni svi ostali dijelovi web stranice, kao i web preglednik. Za izlaz iz ovog načina prikaza pritisnite tipku Esc ili kliknite na tipku “x” u gornjem desnom kutu ekrana.

Otvaranje okvira u zasebnom prozoru

Neki od okvira nude mogućnost otvaranja u zasebnom prozoru. Tako na primjer možete istovremeno otvoriti više primjeraka okvira sa teletekstom, te tako pratiti više različitih stranica istovremeno. Okvir otvarate u zasebnom prozoru putem ikone u zaglavlju ( ), kako je prikazano slikom:

Korištenje pribadače

Svaki puta kada kliknete na neki od linkova na web stranici ili otvorite ponudu ili rezultate, u središnji stupac web stranice bude smješten novi okvir. Pritom svi okviri koji su se tu prethodno nalazili bivaju automatski uklonjeni. Putem pribadače ( ) možete spriječiti da neki okvir bude tom automatikom uklonjen. Drugim riječima okviri kod kojih je aktivirana pribadača ostaju na ekranu sve dok ih sami ne uklonite.

Moglo bi vas zanimati…