Dijelovi web stranice

Tekst koji slijedi opisuje sastavne dijelove naše web stranice. Nakon što ga pročitate, predlažemo vam da pročitate i tekst o upravljanju okvirima.

Dijelovi web stranice

Naša web stranica se sastoji od četiri cjeline:

 1. zaglavlje
 2. lijevi stupac
 3. desni stupac
 4. središnji stupac
 5. podnožje

U stupcima su smješteni razni okviri od kojih je svaki zadužen za neku namjenu: meni ponude i rezultata, tjednik, izrada listića i slično. Neke okvire je moguće premještati unutar i između stupaca, o čemu ima više riječi u tekstu Upravljanje okvirima.

Zaglavlje

Zaglavlje se sastoji od slijedećih dijelova:

 1. korisnički meni za članove Premier Kluba
 2. tipke za brzi pristup
  • – uključivanje prikaza aplikacije preko cijelog ekrana
  • – pristup pomoći
  • – dodavanje stranice u favorite vašeg web preglednika
 3. glavni izbornik
 4. sata koji prikazuje službeno vrijeme kladionice
 5. traka sa dodatnim linkovima na lijevoj strani
 6. broj verzije Flash Playera koji je instaliran na vašem računalu

Prikaz preko cijelog ekrana

U desnom gornjem kutu web stranice nalazi se tipka putem koje možete uključiti prikaz preko cijelog ekrana. U ovom načinu prikaza naša web stranica će zauzeti cijelu površinu vašeg ekrana, pri čemu će internetski preglednik biti skriven.

Prikaz preko cijelog ekrana može isključiti tako da ponovo kliknete na tipku u desnom gornjem kutu, koja je sada promijenila oblik “x” tipku. Isto možete napraviti i ako pritisnete na Esc tipu na vašoj tipkovnici.

Podnožje

Podnožje se pak sastoji od samo dva dijela:

Moglo bi vas zanimati…

Mogao bi vas zanimati jedan od slijedećih tekstova:

Tekst koji slijedi opisuje sastavne dijelove naše web stranice. Nakon što ga pročitate, predlažemo vam da pročitate i tekst o upravljanju okvirima.

Dijelovi web stranice

Naša web stranica se sastoji od četiri cjeline:

 1. zaglavlje
 2. lijevi stupac
 3. desni stupac
 4. središnji stupac
 5. podnožje

U stupcima su smješteni razni okviri od kojih je svaki zadužen za neku namjenu: meni ponude i rezultata, tjednik, izrada listića i slično. Neke okvire je moguće premještati unutar i između stupaca, o čemu ima više riječi u tekstu Upravljanje okvirima.

Zaglavlje

Zaglavlje se sastoji od slijedećih dijelova:

 1. korisnički meni za članove Premier Kluba
 2. tipke za brzi pristup
  • – uključivanje prikaza aplikacije preko cijelog ekrana
  • – pristup pomoći
  • – dodavanje stranice u favorite vašeg web preglednika
 3. glavni izbornik
 4. sata koji prikazuje službeno vrijeme kladionice
 5. traka sa dodatnim linkovima na lijevoj strani
 6. broj verzije Flash Playera koji je instaliran na vašem računalu

Prikaz preko cijelog ekrana

U desnom gornjem kutu web stranice nalazi se tipka putem koje možete uključiti prikaz preko cijelog ekrana. U ovom načinu prikaza naša web stranica će zauzeti cijelu površinu vašeg ekrana, pri čemu će internetski preglednik biti skriven.

Prikaz preko cijelog ekrana može isključiti tako da ponovo kliknete na tipku u desnom gornjem kutu, koja je sada promijenila oblik “x” tipku. Isto možete napraviti i ako pritisnete na Esc tipu na vašoj tipkovnici.

Podnožje

Podnožje se pak sastoji od samo dva dijela:

Moglo bi vas zanimati…

Mogao bi vas zanimati jedan od slijedećih tekstova: