Naša web stranica

Tekst koji slijedi opisuje sastavne dijelove naše web stranice.

Sadržaj

Dijelovi web stranice

Naša web stranica se sastoji od pet cjelina:

 1. zaglavlje
 2. lijevi stupac
 3. desni stupac
 4. središnji stupac
 5. podnožje

Dijelovi web stranice

Zaglavlje

Zaglavlje se sastoji od slijedećih dijelova:

 1. korisnički meni za članove Premier Kluba
 2. tipke za brzi pristup
  • Dugme za prikaz preko cijelog ekrana – uključivanje prikaza aplikacije preko cijelog ekrana
  • Dugme za prostup pomoći – pristup pomoći
  • Dugme za dodavanje stranice u favorite preglednika – dodavanje stranice u favorite vašeg web preglednika
 3. glavni izbornik
 4. sata koji prikazuje službeno vrijeme kladionice
 5. traka sa dodatnim linkovima na lijevoj strani

Zaglavlje

Prikaz preko cijelog ekrana

U desnom gornjem kutu web stranice nalazi se tipka putem koje možete uključiti prikaz preko cijelog ekrana. U ovom načinu prikaza naša web stranica će zauzeti cijelu površinu vašeg ekrana, pri čemu će internetski preglednik biti skriven.

Prikaz preko cijelog ekrana može isključiti tako da ponovo kliknete na tipku u desnom gornjem kutu, koja je sada promijenila oblik “x” tipku. Isto možete napraviti i ako pritisnete na Esc tipu na vašoj tipkovnici.

Prikaz preko cijelog ekrana

Podnožje

Podnožje se pak sastoji od samo dva dijela:

Podnožje