Korisnički listići

Pristup popisu korisničkih listića

Nakon što ste se prijavili na web stranicu, možete pristupiti popisu vaših listića. Popisu pristupate tako da u korisničkom izborniku kliknete na link Listići.

Na ekranu će se pojaviti okvir u kojem će biti prikazan popis listića koje ste sastavili i uplatili na webu. Listići ispred čijeg broja stoji oznaka www su pripremljeni za uplatu u poslovnici, dok su listići bez te oznake uplaćeni na webu.

Ikone listića

Na lijevoj strani svakog retka nalazi se ikona koja vam govori koji je trenutni status vašeg listića. Postoje slijedeće ikone:

  • – listić spremljen za uplatu u poslovnici
  • – na listiću nema događaja u tijeku
  • – na listiću trenutno nema događaja u tijeku – moguća prijevremena isplata
  • – na listiću postoje događaji koju su trenutno u tijeku
  • – listić je dobitan
  • – listić je gubitan

Filtriranje popisa listića

Neposredno iznad zaglavlja popisa listića nalaze se ikone putem kojih je moguće odabrati koje sve listiće želimo da budu prikazani u popisu:

Klikom na pojedinu ikonu uključujemo i isključujemo prikaz pojedine vrste listića. Prva ikona s lijeve strane služi za brzo uključivanje i isključivanje prikaza svih listića:

Prikaz detalja listića

Na desnoj strani retka se nalazi tipka za prikaz svih detalja listića:

Ako kliknete na navedenu tipu, biti će prikazan sažetak listića, te popis svih događaja koji se na listiću nalaze:

Uz desni rub sažetka nalazi se okvir sa ikonama, putem kojih nad listićem možete vršiti određene radnje. Tipke su opisane u poglavlju o provjeri listića uživo.

Svaki događaj sa popisa na svojoj lijevoj strani ima ikonu koja govori koji je njegov status, dok se na desnoj strani retka nazali tipka za pristup popisu zabilježenih izmjena rezultata. Više o ovome možete pročitati u poglavlju o provjeri listića uživo.