Korisnički listići

Sadržaj

Pristup popisu korisničkih listića

Nakon što ste se prijavili na web stranicu, možete pristupiti popisu vaših listića. Popisu pristupate tako da u korisničkom izborniku kliknete na link Listići.

Link Moji listići

Na ekranu će se pojaviti okvir u kojem će biti prikazan popis listića koje ste sastavili i uplatili na webu ili su pripremljeni za uplatu u poslovnici.

Listići

Ikone listića

Na lijevoj strani svakog retka nalazi se ikona koja vam govori koji je trenutni status vašeg listića. Postoje slijedeće ikone:

 • Ikona listića spremljenog za uplatu u poslovnici – listić spremljen za uplatu u poslovnici
 • Ikona listića na kojem nema događaja u tijeku – na listiću nema događaja u tijeku
 • Ikona listića na kojem trenutno nema događaja u tijeku - moguća prijevremena isplata – na listiću trenutno nema događaja u tijeku – moguća prijevremena isplata
 • Ikona listića na kojem postoje događaji koju su trenutno u tijeku – na listiću postoje događaji koju su trenutno u tijeku
 • Ikona listića koji je dobitan – listić je dobitan
 • Ikona listića koji je gubitan – listić je gubitan

Filtriranje popisa listića

Neposredno iznad zaglavlja popisa listića nalaze se ikone putem kojih je moguće odabrati koje sve listiće želimo da budu prikazani u popisu:

Ikone iznad popisa listića

Klikom na pojedinu ikonu uključujemo i isključujemo prikaz pojedine vrste listića. Prva ikona s lijeve strane služi za brzo uključivanje i isključivanje prikaza svih listića:

Ikone iznad popisa listića - uključivanje

Odabitom iz padajućeg menija možete filtrirati i period za koji želite da vam se prikažu listići:

Filtriranje perioda

Skroz na desnoj strani nalazi se i ikonica kojom možete uključivati i isključivati zvučne efekte.

Ikonica za zvučne efekte

Prikaz detalja listića

Na desnoj strani retka se nalazi tipka za prikaz svih detalja listića:

Ikonica za prikaz detalja listića

Ako kliknete na navedenu tipku, biti će prikazan sažetak listića, te popis svih događaja koji se na listiću nalaze:

Detalji listića

Uz desni rub zaglavlja nalaze se ikone putem kojih možete pristupiti dodatnim opcijama listića:

 • Pomoćpomoć – otvara stranicu pomoći vezanu uz pregled odigranih listića
 • Ispis - ispis – ispisivanje listića na pisaču
 • Otkup listićaotkup listića – podnošenje zahtjeva za otkupom listića (pojavljuje se samo ako je otkup moguć)
 • Skrivanje listićaskrivanje listića – nakon što kliknete na ovu ikonu i potvrdite to kliknuvši na “U redu”, listić će biti uklonjen iz prikaza. Možete ga pronaći u popisu skrivenih listića.

Svaki događaj sa popisa na svojoj lijevoj strani ima ikonu koja govori koji je njegov status, dok se na desnoj strani retka nazali ikonica sa slovom “i” koja daje dodatne informacije o tipu klađenja.

Ikonice uz dogadjaje

Značenje ikonica s lijeve strane događaja:

 • Događaj još nije započeo – događaj još nije započeo
 • Događaj je u tijeku – događaj je u tijeku
 • Događaj je završio kao dobitni – događaj je završio kao dobitni
 • Događaj je označen kao kvota 1 – događaj je označen kao kvota 1 (K1)
 • Događaj je završio kao gubitni – događaj je završio kao gubitni

Pored ikone, ishod događaja se dodatno označava promjenom pozadine retka, pa tako vrijedi slijedeća shema boja:

 • bijela - događaj još nije započeo ili je u tijeku
 • zelena - događaj je dobitan
 • žuta - događaj je označen kao kvota 1 (K1)
 • crvena - događaj je gubitni

Podaci iz zaglavlja

U svom početnom stanju u zaglavlju se nalaze samo osnovne informacije o listiću, kao što je broj listića i njegov trenutni status. Ako kliknete na tipku u desnom gornjem kutu zaglavlja, biti će vam prikazani i dodatni detalji, kao što je poslovnica u kojoj je listić uplaćen, vaš članski broj (ako ste član Premier Kluba), te detaljno razrađen izračun potencijalnoga dobitka.

Zaglavlje

Pored tekstualnih informacija, na lijevoj strani zaglavlja nalazi se i velika ikona koja grafički predstavlja trenutni status listića.