Korisničke postavke

Putem korisničkih postavaka možete podesiti kako želite da pojedini dijelovi web stranice rade. Korisničkim opcijama možete pristupiti na slijedeći način:

  • prijavite se koristeći svoje korisničko ime i lozinku
  • nakon prijave kliknite na svoje korisničko ime na vrhu web stranice
  • u okviru na središtu stranice kliknite na karticu “POSTAVKE”


U slijedećih nekoliko poglavlja ćemo pogledati što je sve moguće podesiti u korisničkim postavkama…

VAŽNO: da bi nove postavke bile spremljene obavezno nakon svake promjene kliknite na tipku SPREMI POSTAVKE, koja se nalazi na dnu formulara.

Prikaz stanja računa u zaglavlju

Putem prve postavke možete podesiti želite li da se stanje vašeg korisničkog računa prikazuje u zaglavlju: Slijedeća slika prikazuje spomenutu opciju:

Slijedeće dvije slike prikazuju kako korisnički meni izgleda sa kada je ova opcija uključena, te kada je opcija isključena:

Pamćenje korisničkog imena između sesija

Svaki puta kada ponovo posjetite našu web stranicu, formular za korisničku prijavu sadrži korisničko ime putem kojeg ste se zadnji puta prijavljivali na web stranic. Ovu funkcionalnost možete isključiti putem druge opcije u korisničkim postavkama:

Slijedeće dvije slike prikazuju kako korisnički formular izgleda sa kada je ova opcija uključena, te kada je opcija isključena:

Prikaz tipova igara

Prilikom pregledavanja ponude putem filtera možete odabrati koje igre želite da budu prikazane (više o tome u članku Ponuda: Filtriranje događaja). Svaki puta kada ponovo posjetite našu web stranicu, postavke filtera se vraćaju u njihovo početno stanje. Slijedeća slika prikazuje opciju iz korisničkih postavki, putem koje možete podesiti koje će to početno stanje biti:

Automatski prikaz korisničkih listića kod korisničke prijave

Svaki puta kada se prijavite na našu web stranicu, svi vaši listići koji još nisu postali dobitni ili gubitni se automatski učitavaju okvir za provjeru i praćenje listića uživo. Ovo automatsko učitavanje možete isključiti putem slijedeće opcije u korisničkim postavkama:

Podešavanje filtera korisničkih listića

Prilikom pregledavanja vaših korisničkih listića, prikazani popis možete filtrirati prema tipu listića. Svaki puta kada ponovo posjetite našu web stranicu, filter se resetira na početno, što znači da će biti prikazani svi listići. Putem slijedeće opcije korisničkih postavki ovo ponašanje filtera možete “programirati”, te možete odabrati kako želite da bude podešen svaki puta kada ponovo posjetite web stranicu.

Slijedeća slika prikazuje opisanu opciju: