Korisnička prijava

Prijavom u svoj korisnički račun dobivate mogućnost uplate listića, te pristupa popisu svojih listića, izmjeni korisničkih podataka i još puno toga. Zato je najbolje da se prijavite odmah čim posjetite našu web stranicu.

Prijavu vršite upisom svojeg korisničkog imena i lozinke u formular koji se nalazi u desnom gornjem kutu stranice. Ako kojim slučajem još ne posjedujete korisničko ime i lozinku, savjetujemo vam da proučite poglavlje o Registraciji korisničkog računa.

Prijava

Nakon što ste se uspješno prijavili, na mjestu formulara za prijavu biti će prikazan vaš osobni korisnički izbornik. Putem linkova iz tog izbornika možete pristupiti svojim podacima. Ako ste kojim slučajem zaboravili svoje korisničko ime ili lozinku, rješenje možete naći u poglavlju Što ako izgubite lozinku.

Korisnički izbornik

Klikom na bilo koji od linkova iz gore prikazanog izbornika na ekranu će vam se pojaviti dio sa korisničkim podacima. Uz vrh se nalaze kartice, od kojih svaka sadrži jednu grupu vaših podataka:

  • LISTIĆI – popis listića koje ste sastavili i uplatili on-line
  • RAČUN – pregled trenutnog stanja vašeg računa i popisa transakcija
  • ISPLATA – formular za isplatu sredstava sa vašeg internet računa
  • UPLATA – upute za uplatu novca na vaš račun za internet klađenje
  • TRANSFER – prijenos sredstava sa svojeg na drugi korisnički račun
  • PODACI – pregled i izmjena vaših podataka (adresa, e-mail, lozinka)
  • LOZINKA – formular za izmjenu lozinke

Kartice