Sportsko klađenje: Izrada sistemskog listića

Ovo poglavlje u kratkim crtama prolazi kroz postupak izrade sistemskog listića za sportsko klađenje.

No prije no što krenete poručavati ovu interesnatnu temu, dopustite da vas upozorimo na druga poglavlja koja se također bave izradom listića:

Dodavanje događaja na listić

Izrada ove vrste listića je u svojem početnom dijelu identična izradi običnog listića za sportsko klađenje: događaje na listić dodajete tako da u ponudi kliknete na željeni koeficijent:

Ćelija koeficijenta će promjeniti boju, što će vam signalizirati da je dodan na listić.

Nove događaje možete dodavati na listić u svakoj fazi njegove izrade. Listić postaje finalan tek kada pritisnete na tipku “SPREMI”, s obzirom da tada biva poslan u našu centralu.

Uklanjanje događaja sa listića

Događaj možete ukloniti na dva načina:

  • tako da na listiću kliknete na “x” lijevo od imena događaja
  • tako da ponovo kliknete na isti koeficijent u ponudi

Odabir sistemskih događaja

Nakon što smo na listić dodali nekoliko događaja, neke od njih možemo označiti kao sistemske. To radimo tako da postavimo kvačicu lijevo od imena događaja (kliknemo na kvadratić lijevo od naziva događaja):

Događaj koji smo upravo označili kao sistemski će promijeniti boju pozadine iz plavičaste u zelenu. Isto će se dogoditi sa koeficijentom u ponudi: zelene ćelije će označavati sistemske koeficijente:

Čak i nakon što smo neke događaje na listiću označili kao sistemske, i dalje možemo na listić dodavati nove događaje.

Odabir grupa kombinacija

Nakon što smo barem dva događaja na listiću označili kao sistemske, ispod popisa događaja će se pojaviti tabela sa grupama kombinacija. Da bi sistemski listić bio potpun moramo iz tog popisa izabrati barem jednu od ponuđenih grupa. To radimo tako da kliknemo na kvadratić lijevo od imena grupe, tj. postavljanjem kvačice:

Odabravši grupu kombinacija desno od njenog imena se pojavljuju dvije rubrike za unos. U prvu možemo unijeti uplatu po jednoj kombinaciji grupe, a u drugu ukupnu uplatu za grupu kombinacija.

Ove dvije rubrike su povezane formulom, što znači da čim unesete neku vrijednost u jednu rubriku vrijednost druge će biti automatski izračunata i popunjena. Isto vrijedi za rubriku u koju unosite ukupnu uplatu za listić: vrijednost koju tu unesete će biti raspoređena među svim odabranim grupama kombinacija.

Spremanje listića

Zadnji korak izrade sistemskog listića se ne razlikuje od spremanja ostalih vrsta listića. Kliknete dakle na tipku “SPREMI”. Listić će biti poslan u našu centralu na obradu.

Ovime smo završili postupak izrade sistemskog listića za sportsko klađenje.

Izračun dobitka sistemskog listića

Postupak kojim se računa mogući dobitak sistemskog listića možete pronaći ovdje: Izračun dobitka sistemskog listića