Loto klađenje - Izrada sistemskog listića

Izrada sistemskog loto listića počinje na jednak način kao izrada običnog loto listića, tj. dodavanjem loptica na listić.

No za početak dopustite da vas upoznamo i sa ostalim poglavljima koja se bave izradom listića:

Sadržaj

Dodavanje loptica na listić

Loptice se na listić dodaju tako da na njih kliknete u ponudi. Sve loptice koje se nalaze na listiću su označene plavom bojom.

Loto loptice

Odabir sistemskih loptica

Nakon što smo na listić dodali nekoliko loptica, možemo neke od njih označiti kao sistemske. To radimo tako da kliknemo na kvadratić lijevo od loptice. Sistemske loptice mijenjaju boju u zelenu.

Loto listić - odabir sistemskih loptica

Loptice prikazane u ponudi također dobivaju zelenu boju:

Loto loptice - zelene sistemske loptice u ponudi

Odabir grupa kombinacija

Nakon što smo barem dvije loptice označili kao sistemske, ispod popisa loptica će se pojaviti tabela sa grupama kombinacija. Da bi sistemski listić bio potpun moramo iz tog popisa izabrati barem jednu od ponuđenih grupa. To radimo tako da kliknemo na kvadratić lijevo od imena grupe, tj. postavljanjem kvačice:

Loto listić - odabir grupa kombinacija

Odabravši grupu kombinacija desno od njenog imena se pojavljuju dvije rubrike za unos. U prvu možemo unijeti uplatu po jednoj kombinaciji grupe, a u drugu ukupnu uplatu za grupu kombinacija.

Loto listić - odabir grupa kombinacija

Ove dvije rubrike su povezane formulom, što znači da čim unesete neku vrijednost u jednu rubriku, vrijednost druge će biti automatski izračunata i popunjena. Isto vrijedi za rubriku u koju unosite ukupnu uplatu za listić: vrijednost koju tu unesete će biti raspoređena među svim odabranim grupama kombinacija.

Spremanje listića

Na kraju kliknite na tipku “Poslovnica”. Listć koji ste unijeli će biti poslan u našu centralu, pri čemu će mu biti dodijeljen broj putem kojeg ga možete uplatiti u poslovnici.

Loto listić - odabir grupa kombinacija

Ovime smo završili postupak izrade sistemskog listića za sportsko klađenje. Ako vas interesira kako listić ispisati ili kako ga uplatiti, to možete pronaći u zasebnim poglavljima: