Loto klađenje - Izrada običnog listića

Izrada loto listića vrlo je slična izradi listića za sportsko klađenje, s tom razlikom da se na listić ne dodaju događaji već pojedinačne loptice jednog loto izvlačenja.

No za početak dopustite da vas upoznamo i sa ostalim poglavljima koja se bave izradom listića:

Sadržaj

Dodavanje loptica na listić

Loptice se na listić dodaju tako da na njih kliknete u ponudi. Sve loptice koje se nalaze na listiću su označene plavom bojom.

Loto loptice

Uklanjanje loptica sa listića

Lopticu sa listića možete ukloniti na dva načina:

  1. tako da na samom listiću kliknete na lopticu
  2. tako da u ponudi ponovo kliknete na tu istu lopticu

Loto listić - uklanjanje loptice

Loto ponuda - uklanjanje loptice

Unos uplate

Nakon što ste zadovoljni sa lopticama koje ste dodali na listić, u sažetak listića u odgovarajući rubriku unosite iznos uplate na koju se želite kladiti.

Loto listić - unos uplate

Spremanje listića

Na kraju, kada ste zadovoljni sa sastavljenim listićem, kliknite na tipku “Uplati” ili “Poslovnica”, što će pokrenuti slanje listića u našu centralu.

Loto listić - spremanje

Ovime smo završili postupak izrade sistemskog listića za sportsko klađenje. Ako vas interesira kako listić ispisati ili kako ga uplatiti, to možete pronaći u zasebnim poglavljima: