Loto klađenje: Izrada običnog listića

Izrada loto listića vrlo je slična izradi listića za sportsko klađenje, s tom razlikom da se na listić ne dodaju događaji već pojedinačne loptice jednog loto izvlačenja.

No za početak dopustite da vas upoznamo i sa ostalim poglavljima koja se bave izradom listića:

Dodavanje loptica na listić

Loptice se na listić dodaju tako da na njih kliknete u ponudi. Sve loptice koje se nalaze na listiću su označene plavom bojom.

Uklanjanje loptica sa listića

Lopticu sa listića možete ukloniti na dva načina:

  1. tako da na samom listiću kliknete na “x” lijevo od imena loptice
  2. tako da ponovo kliknete na tu istu lopticu

Unos uplate

Nakon što ste zadovoljni sa lopticama koje ste dodali na listić, u sažetak listića u odgovarajući rubriku unosite iznos uplate na koju se želite kladiti.

Spremanje listića

Na kraju, kada ste zadovoljni sa sastavljenim listićem, kliknite na tipku “SPREMI”, što će pokrenuti slanje listića u našu centralu.

Ovime smo završili postupak izrade sistemskog listića za sportsko klađenje. Ako vas interesira kako listić ispisati ili kako ga uplatiti, to možete pronaći u zasebnim poglavljima: